Pomoć

Uslovi korišćenja i pravila sadržana u ovom dokumentu se odnose na sve posetioce i korisnike sajta Samocipele.hr (samocipele.hr).

Samocipele.hr (samocipele.hr) sajt je u vlasništvu firme DEPURTAT SRL, sa matičnim brojem J40/10323/2012 i sedištem u Soseaua Virtutii Nr 148, Sector 6. OP.56, Bucuresti, Bucuresti. Korišćenjem sajta, prihvatate i slađete se sa svim pravilima i uslovima, koji s vremena na vreme mogu biti izmenjeni i objavljeni ovde bez prethodnog obaveštavanja. Potrebno je da ovu stranicu posećujete periodično.

Sadržaj sajta i informacije o autorskim pravima

Slažete se da nećete reprodukovati, distribuirati, prodavati, preprodavati, trgovati ili eksploatisati u bilo koje komercijalne svrhe sadržaj ovog sajta.

Slažete se da se nećete mešati ili poremetiti usluge sajta, sigurnosni sistem sajta ili sadržaj sajta.

Molimo postarajte se da, pre nego što izvršite poručivanje, proverite sve specifikacije i kompatibilnost proizvoda, posećivanjem stranice sajta proizvođača.

Administratori sajta Samocipele.hr (samocipele.hr) konstantno rade na održavanju tačnosti informacija prikazanim na sajtu. Međutim, sajt ne može da garantuje da su svi opisi ili drugi sadržaji sajta potpuno tačni, kompletni, i bez grešaka. Imajte u vidu da su fotografije postavljene u informacione svrhe i da one mogu prikazivati određene dodatke proizvoda koji nisu uključeni u standardni paket prodaje.

Vaš nalog

Korišćenjem sajta ili određenih delova sajta zahteva kreiranje korisničkog naloga. Ukoliko koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za održavanje zaštite i privatnosti Vašeg naloga i lozinke i pristupa Vašem računaru, i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se vrše pod Vašim nalogom i lozinkom. Ukoliko posumnjate u sigurnost Vašeg naloga, molimo da obavestite administratore sajta što pre moguće. Samocipele.hr (samocipele.hr) nije odgovoran za bilo koju štetu koja može da se desi od neautorizovanog pristupa Vašem nalogu.

Ograničenja odgovornosti

Sajt i kompanija koja upravlja sajtom ne može biti odgovorna za učešće u bilo kakvoj direktnoj, indirektnoj, incidentnoj, specijalnoj, značajnoj ili kaznenoj šteti od korišćenja ovog sajta ili drugih hiperlinkovanih sajtova uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili prihod, troškove zamene, prekid poslovanja, gubitak podataka ili štetu koja je rezultat oslanjanja na prezentovane informacije.

Dostupnost sajta

Samocipele.hr (samocipele.hr) zadržava pravo da prekine, obustavi, izmeni ili suspenduje, privremeno ili zauvek, bilo koji aspekat sajta, uključujući dostupnost funkcija sajta, u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Slažete se da Samocipele.hr (samocipele.hr) nije odgovoran Vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, suspendovanje ili prekid sajta.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate koristeći kontakt formular na info@samocipele.hr


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1.Opći pojmovi

 • Samocipele - Trgovačko društvo SC DEPURTAT SRL, sa sjedištem u Bukureštu, Rumunjska, s adresom sektor 3, Liviu Rebreabu 6A, upisni broj J40/10323/2015, upisano u Trgovački registar pri sudu u Bukureštu, porezni broj /CUI RO30640605, s temeljnim kapitalom u visini 200 RON, organizirano u skladu s rumunjskim zakonodavstvom.
 • SITE/STRANICA - Domena samocipele.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem.
 • SADRŽAJ - obuhvaća:
  • Sve informacije sa SITE-a (web stranice) kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno o platformi s koje im se pristupa;
  • Sadržaj svakog e-maila koji DEPURTAT šalje KORISNICIMA ILI KLIJENTIMA;
  • Bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, prosljeđuje predstavnik DEPURTATA KORISNIKU ili KLIJENTU, a u skladu s uputama o komuniciranju;
  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama DEPURTATA u određenom razdoblju;
  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama koje primjenjuje treća strana s kojom DEPURTAT ima sklopljene partnerske ugovore, u određenom razdoblju;
  • Podaci o DEPURTATU.
 • USLUGA - usluga elektroničke trgovine koja se odvija na STRANICAMA u smislu pružanja mogućnosti KLIJENTU da kupuje proizvode i/ili naručuje usluge putem elektroničkih sredstava komunikacije.
 • ČLAN Fizička osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU, preko bilo kojih sredstava komunikacija (elektronički, telefonski, itd.) na temelju sporazuma o uporabi između DEPURTATA i te fizičke osobe, što podrazumijeva kreiranje i uporabu jednog RAČUNA.
 • RAČUN - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom ČLANU pristup restriktivnim područjima SITE-a (STRANICE) kojom se može pristupiti USLUZI.
 • KORISNIK ILI KLIJENT – Osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU i USLUZI, nakon kreiranja RAČUNA ČLANA.
 • NARUDŽBA – elektronički dokument kojim KORISNIK ILI KLIJENT putem SITE-a naručuje od DEPURTATA robu i/ili usluge.
 • Cijena RRP - (eng. Recommended Retail Price, cijena preporučena od naših dobavljača ) – je informacija koja se prikazuje za neke proizvode pored kupoprodajne cijene i to s lijeve strane na stranicama s više proizvoda, a ispod kupoprodajne cijene na pojedinačnoj stranici proizvoda u manjoj veličini slova i u sivoj boji. Za proizvode koji nemaju popust u usporedbi s cijenom RRP, ona nije prikazana. Cijena RRP nije referentna cijena po kojoj se prodaje na STRANICI i treba je koristiti samo kao informaciju / preporuku dobavljača DEPURTATA. Navedeni su podaci informativni i prikazani su radi mogućnosti komparativne procjene cijene. Rad izbjegavanja svake sumnje, prilikom kupnje u košarici https://www.samocipele.hr/ košarica / prikazuje se jasna kupoprodajna cijena za svaki proizvod.
 • DOKUMENT - ovi OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
 • TRGOVAČKA INFORMACIJA - svaka poruka (npr. elektronička pošta/ SMS/Viber/ telefonski poziv/ obavijest na mobitelu/ obavijest na web-u) koja sadrži opće i posebne informacije koje se odnose na slične ili komplementarne proizvode onima koje ste već kupili ili koje ste pregledavali online, informacije koje se odnose na Dobra i Usluge koje ste dodali u košaricu, informacije o Vašem računu te ostale trgovačke informacije kao što su istraživanja tržišta.
 • UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije;
 • OSOBNI PODATAK - svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”), uobičajeno se odnosi na ime i prezime, kućnu adresu, adresu elektroničke pošte, OIB, telefonski broj, ID člana, UUID broj, podaci o geolokaciji, itd.
 • VODITELJ OBRADE - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
 • PRIVOLA - ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
 • OBRADA - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvim), kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • PISMO - NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektroničko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama DEPURTATA u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana DEPURTATA u vezi informacija koje takvo pismo sadržava.
 • TRANSAKCIJA - uplata ili povrat iznosa nakon što je DEPURTAT prodao proizvod/uslugu Klijentu, korištenjem usluga kartičnog procesora kojeg DEPURTAT prihvaća ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.
 • 2. Općenito

  • 2.1. Dokument određuje rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane Člana ili Klijenta, u slučaju da Klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i DEPURTATA.Molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste spriječili eventualne neželjene / neugodne rezultate za koje bi Član mogao ocijeniti da imaju negativan utjecaj na njezine/njegove osobne podatke ili pak na informacije koje mu pruža DEPURTAT.
  • 2.2. S pružanjem usluge i/ili dostavom robe će se započeti odmah nakon što se ispune sve potrebne registracijske formalnosti. Pristajanjem na registraciju, Član se obvezuje dati točne podatke koji se tiču njegova imena, adrese te ostalih potrebnih podataka nužnih za obradu podnesene narudžbe. Za ispravljanje ili ažuriranje ovih podataka, molimo uđete u izbornik “osobni podaci” u okviru aplikacije ili u okviru “Mojeg računa. Korištenjem korisničkog računa te korištenjem osobne lozinke, postajete odgovorni za sve radnje koje proizlaze iz korištenja. DEPURTAT nije odgovoran za greške/incidente koji proizlaze iz nemara korisnika u odnosu na tajnost i povjerljivost njegovog računa i lozinke.
  • 2.3. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet Sadržaja/Usluge, podrazumijeva pristanak Člana ili Klijenta ovim Općim uvjetima korištenja; Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete korištenja koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. DEPURTAT će prilikom svake izmjene Općih uvjeta korištenja obavijestiti sve Članove i Klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti korištenja koji vrijede u trenutku narudžbe.
  • 2.4. Pristup Usluzi vrši se isključivo preko pristupanja javnoj raspoloživoj stranici www.samocipele.hr.
  • 2.5. Korištenjem stranice/Sadržaja/Usluge, Član ili Klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koji proizlaze iz korištenja ove stranice. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinskui štetu nanesenu DEPURTATU ili bilo kojoj trećoj strani s kojom DEPURTAT ima sklopljen ugovor, u skladu s važećim rumunjskim zakonodavstvom.
  • 2.6. U slučaju da se Korisnik ili Klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Dokument, isti će poslati e-mail na adresu info@samocipele.hr s naznakom razloga za navedeno te će zahtijevati da se prikupljeni podaci ažuriraju ili izmjene.
  • 2.6.1 Nadalje, član ima mogućnost da u svakom trenutku povuče svoju privolu za korištenje Usluge, drugih usluga koje nudi DEPURTAT putem Stranice, a u tom će slučaju Korisnik ili Član podnijeti svoj zahtjev putem elektroničke pošte na info@samocipele.hr.
  • 2.6.2. U slučaju da Korisnik ili Član ne želi od DEPURTATA primati novosti, obavijesti i/ili podatke koji su mu pruženi u svrhu marketinga i oglašavanja putem bilo koje vrste komunikacijskih sredstava (elektroničkih, telefonski itd.), može zahtijevati da se ODJAVI pritiskom na odgovarajući link koji je sadržan u cjelokupnoj e-mail komunikaciji ili slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka na info@samocipele.hr.
  • 2.6.3. Član/Korisnik, sukladno postojećim zakonima i propisima u odnosu na zaštitu osobnih podataka, ima pravo na zaborav, zahtijevanjem navedenoga od DEPURTATA, a temeljem ovoga trgovačkoga ugovora između stranaka, te stoga može poslati zahtjev Službeniku za zaštitu podataka na info@samocipele.hr. Korisnik/Član može bilo kada promijeniti svoju odluku o tome da se ne slaže ili da ne prihvaća Dokument, davanjem svoje Privole na Dokument u pogledu Općih uvjeta, a koji je dostupan u valjanoj formi u tom trenutku.
  • 2.7. Ako Klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema DEPURTATU i opozove pristanak za vrijeme postojanja aktivnih Narudžbi, DEPURTAT će poništiti takvu Narudžbu u kojem slučaju niti Klijent niti DEPURTAT nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete.
  • 2.8. Ova je Stranica namijenjena samo punoljetnim i poslovno sposobnim Članovima fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina i koji su prošli etape registriranja na odgovarajući način i koje DEPURTAT nije suspendirao ili otklonio, bez obzira na razlog suspendiranja ili otklanjanja. Ukoliko jedna osoba postane Član, time izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima

3. Sadržaj

 • 3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isti je isključivo vlasništvo DEPURTATA koje ima sva prava stečena u tom smislu na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje).
 • 3.2. Članu ili Klijentu nije dopušteno kopiranje, distribucija, objavljivanje, transfer prema trećim stranama, izmjena i/ili oštećivanje, korištenje, nadovezivanje, izlaganje, prenošenje bilo kojeg sadržaja u bilo koji drugi kontekst osim izvorni kontekst DEPURTATA, odstranjivanje oznaka koje označuju autorsko pravo DEPURTATA nad sadržajem kao ni sudjelovanje u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka DEPURTATA.
 • 3.3. Bilo koji sadržaj kojem Član ili Klijent ima i/ili dobije pristup bilo kojim sredstvom, je podređen ovome Dokumentu, osim u slučaju da sadržaj nije popraćen pisanim sporazumom o specifičnom korištenju valjano sklopljenom između DEPURTATA i Člana ili Klijenta.
 • 3.4. Član ili Klijent može kopirati, prenijeti i/ili koristiti sadržaj samo u vlastite i/ili nekomercijalne svrhe, i to samo kada iste nisu u konfliktu s odredbama ovog Dokumenta.
 • 3.5. U slučaju da DEPURTAT posebnim ugovorom daje Članu ili Klijentu pravo da koristi određeni sadržaj, kojem Član ima ili dobiva pristup nakon tog ugovora, to se pravo odnosi samo na taj sadržaj ili na one sadržaje definirane u ugovoru, samo tijekom razdoblja trajanja tog ugovora ili tih sadržaja na stranici ili tijekom razdoblja definiranog u ugovoru i u skladu s definiranim uvjetima, ukoliko takvi uvjeti postoje, a ne predstavljaju ugovornu obvezu za DEPURTAT prema Članu, Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani koja ima/dobiva pristup tom prenesenom sadržaju.
 • 3.6. Niti jedan sadržaj priopćen Članu ili Klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronički, telefonski, itd.) ili koji je sadržaj dobiven pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za DEPURTAT i/ili njegovog zaposlenika ili suradnika DEPURTATA koji je posredovao transferu, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja.
 • 3.7. Zabranjeno je bilo kakvo korištenje Sadržaja u druge svrhe osim onih dozvoljenih izričito pisanim dokumentom ili ugovorom o korištenju koji prati Sadržaj, u slučaju kada postoji.

4. Kontakt za Klijente i Članove

 • 4.1. DEPURTAT objavljuje na stranici potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih Klijenata ili Članova.
 • 4.2. Korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, Član ili Klijent DEPURTATA daje svoju privolu da bude kontaktiran bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva od strane DEPURTATA (bez da je navedeno obveza DEPURTATA, te prihvaća da će ispunjavanjem svojih kontakt podataka kao što su ime, e-mail adresa, telefonski broj itd., ti podaci biti obrađeni i pohranjeni u bazi podataka radi poboljšanja trgovačkih odnosa, točnije za bolje vođenje gospodarskih i trgovačkih aktivnosti društva. Za detalje i dodatne informacije o obradi i upravljanju osobnih podataka, molimo da pregledate i pročitate poglavlje o Politici povjerljivosti unutar ovoga Dokumenta.
 • 4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje DEPURTATU ne stvara obvezu za DEPURTAT da povratno kontaktira Člana ili Klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima.
 • 4.4. Pristup Stranici, korištenje informacija predstavljenih na toj stranici, posjećivanje stranica ili slanje e-mailova ili pisanih obavijesti DEPURTATU vrši se elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim Članu ili Klijentu i DEPURTATU, jer se na taj način smatra da Član ili Klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od DEPURTATA, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-maila, sms poruka ili obavijestima na stranici.
 • 4.5. Klijent je obvezan dostaviti DEPURTATU točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane DEPURTATA u komunikaciji s klijentom te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti DEPURTAT o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi pogrešnih kontakt podataka.

5. Newsletteri/pisma i podsjetnici

 • 5.1. U trenutku kada Član ili Klijent otvori Račun na Site-u (Stranici), prihvaćajući Dokument (Opće uvjete korištenja), isti ima pravo izraziti ili uskratiti svoju suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane DEPURTAT elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka ili putem objava na web stranicama.
 • 5.2. Podatke poslane od Člana u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika će DEPURTAT koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti.
 • 5.3. Član ili Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:
 • 5.3.1. Koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva).
 • 5.3.2. Promjenom statusa pristanka za primanje newslettera i/ili upozorenja koristeći stranice s ograničenih područja, u okviru individualnog Računa Člana, na www.samocipele.hr.
 • 5.3.3. Kontaktiranjem DEPURTATA na gore opisani način, kao što je opisano u poglavlju 2.6 te u skladu s uputama o kontaktiranju, i bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana.
 • 5.4. Povlačenje privole za Odustajanje od primanjea newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Dokument (Opći uvjeti korištenja), a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.
 • 5.5. DEPURTAT zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg Člana ili Klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana DEPURTATA ili prethodne notifikacije istoga.
 • 5.6. DEPURTAT neće uključiti u svoje newslettere i/ili obavijesti poslane Članu ili Klijentu, nikakav promotivni materijal koji bi se odnosio na treću osobu koja nije poslovni partner DEPURTATA u trenutku slanja newslettera i/ili obavijesti.

 

6. Politika povjerljivosti

 • Poduzimamo sve predvidljive napore kako bismo osigurali da štitimo i poštujemo povjerljivost vaših osobnih podataka implementiranjem svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).
 • Svrha je ovoga poglavlja da vas informiramo o osobnim podacima koje obrađujemo kada nam ih vi izravno ili putem Stranice date, kao i o načinu na koji obrađujemo te podatke.
 • 6.1. U skladu s važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka (GDPR) - osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Načelno osobni podaci na koje se ovo odnosi i koje DEPURTAT obrađuje su ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB, kod Člana, AWB identifikacijski kod za dostavu radi dostave porizvoda itd.
 • 6.1.1 Osobni podaci koje DEPURTAT prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu robe), e-mail adresa, telefonski broj, UUID broj, kod Člana, podaci za račun (radi izvršenja narudžbe), glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama.
 • Ne prikupljamo niti obrađujemo osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, ne želimo prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.
  6.1.2 Stoga, sukladno GDPR-u, voditelji za trenutno obrađivanje osobnih podataka (Voditelji obrade) su sljedeća društva: 1) DEPURTAT SRL, rumunjska pravna osoba sa sjedištem u s adresom sektor 3, Liviu Rebreabu 6A, upisni broj J40/10323/2015, upisano u Trgovački registar pri sudu u Bukureštu, porezni broj /CUI RO30640605 poduzima sve što zahtijevaju lokalni propisi i GDPR u upravljanju vašim osobnim podacima uz najviše sigurnosne mjere i samo za spomenute svrhe. Osobni podaci su prikupljeni/obrađeni itd. za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što ste dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom momentu.
 • 6.1.3 DEPURTAT vas obavještava da su detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka isključivo dani kao primjer, a ne kao cjeloviti, te vas se izvještava da se podaci prikupljeni za ugovorene usluge i koji su dani od strane Člana, dolje potpisani će samo prikupljati minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja svrha/aktivnosti od strane DEPURTATA.
 • 6.2. U okviru upravljanja Stranicom, DEPURTAT prikuplja specifične podatke (“osobni podaci”) koji se odnose na ispitanike, podatke koje su dali sami ispitanici putem Stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom, izravno (npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd) ili neizravno (npr. IP adresa, UUID itd.).
 • 6.3. Svrhe u koje DEPURTAT obrađuje osobne podatke koje mu je dao Član/Korisnik su sljedeće:
 • - obrada narudžbi i plaćanja, - izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe, - poboljšanje marketinških aktivnosti, - rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi, - marketinška komunikacija, - upravljanje korisničkim računima na samocipele platformi, - statističke svrhe. - povratna informacija na naše servise.
  6.4 DEPURTAT prikuplja, obrađuje i upravlja vašim osobnim podacima u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za opisana vremenska razdoblja kako slijedi: (i) sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima ste se složili prihvaćanjem Općih uvjeta, osobni podaci se čuvaju u periodu od 3 godine od dana izvršenja ugovora (u slučaju dostave i neplaćanja); (ii) prikupljeni osobni podaci se arhiviraju/čuvaju više od 3 godine u slučaju zaprimanja zahtjeva za povrat uplate. Nadalje,budite upoznati da možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo vas informirali o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela vaša prijava na novosti. Opće je pravilo, ovi će se osobni podaci obrađivati u svrhe izravnog marketinga samo ako postoji vaša privola te putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) koje ste nam podastrijeli u vrijeme davanja privole. Uzimajući navedeno u obzir, važno je da ste upoznati s time da temeljimo naše aktivnosti obrade na vašoj privoli sve dok je ne povučete, te da imate svakodobno pravo na povlačenje privole.
 • Korisnik DEPURTATA podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.
  6.5 DEPURTAT vas obavještava da obrada vaših osobnih podataka uključuje: svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima) kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).
 • 6.6 S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. DEPURTAT je voditelj obrade, kako je to opisano važečim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.
 • 6.7 DEPURTAT vas obavještava da ovisno o dobrima/uslugama koje je Korisnik odabrao te o svrhi obrade osobnih podataka, DEPURTAT može predati vaše osobne podatke drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja onih svrha za koje postoje pravne osnove. Sukladno GDPR-u, primite na znanje da možemo dati ili omogućiti pristup vašim određenim osobnim podacima sljedećim grupama primatelja:
 • - povezanim društvima radi upravljanja narudžbama, - poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga, - kurirskim službama, - pružateljima platežnih i bankarskih usluga, - pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga, - osiguravajućim kućama, - ostalim trećim osobama s kojima možemo razviti zajednički program radi pružanja naših dobara i usluga, -tijelima javne vlasti Uvjeravamo vas da ćemo provesti dubinske analize kako bismo se uvjerili da naši voditelji obrade i treće osobe implementiraju sve potrebne tehničke i organizacijske mjere potrebne radi udovoljavanja pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR prilikom prosljeđivanja osobnih podataka Članova/Korisnika.
  6.8 Osnova na kojoj baziramo obradu osobnih podataka može biti, ovisno o svrhi obrade osobnih podataka, vaša privola koju dajete kada otvarate i potvrđujete svoj korisnički profil, odnosno zahtijevanjem da postanete Član/Korisnik samocipele zajednice. Osnova je također i zakonita i/ili izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor/trgovački odnos između vas (Klijenta) i DEPURTATA, nastao stavljanjem narudžbe te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode odnosno izršavanjem vraćanja proizvoda koji ili nije odgovarajući ili je neželjen, ali je osnova također i legitimni interes DEPURTATA, a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti DEPURTATA, kao što je predviđeno GDPR-om. Obrađivat ćemo vaše osobne podatke kako bismo poboljšali i osigurali da, bez obzira na okolnosti, zaštitimo Stranicu te Korisnike samocipele platforme od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.
 • 6.9. Također vas želimo u potpunosti obavijestiti o načelima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) te o individualnim pravima ispitanika.
 • 6.10 Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrađe osobnih podataka:
 • a) načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. Prema tome načelu voditelj mora osigurati da je (1) obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita; (2) obrada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik; (3) obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrhi i sredstvima obrade;
 • b) načelo ograničavanje svrhe. Voditelj postupa u skladu s tim načelom prikupljanjem i obradom osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku;
 • c) načelo smanjenja količine podataka. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;
 • d) načelo točnosti. Voditelj će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke koji su točni i ažurni;
 • e) načelo ograničenja pohrane. Voditelj postupa u skladu s tim načelom u okviru GDPR-a arhiviranjem/spremanjem vaših osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • f) načelo cjelovitosti i povjerljivosti. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako je implementirao sve potrebne sigurnosne mjere te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak
 • 6.11 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela sveukupno 8 prava ispitanika/Članova/Klijenata DEPURTATA, kako slijedi:
 • a) pravo na informacije i pristup osobnim podacima (članci 13. I 14.) - upućujemo na to da uvodni dijelovi općih uvjeta te da se u okviru ovoga poglavlja sadržane informacije kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, kontakt podaci službenika za zaštitu podataka (DPO), svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, podaci o slanju osobnih podataka u treće zemlje, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;
 • b) pravo ispitanika na pristup (članak 15.) DEPURTAT poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka te omogućuje pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrivši identitet ispitanika;
 • c) pravno na isprava (članci 16. I 19.) - DEPURTAT poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak te na potpunost podataka;
 • d) pravo na zaborav (članci 17. I 19.) - DEPURTAT poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:
 • Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;
  e) pravo na ograničenje obrade (članci 18. I 19) - ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi:
 • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade te da voditelj više ne treba osobne podatke
 • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke
 • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika
 • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka
 • f) pravo na prenosivost podataka (čl. 20) Sukladno GDPR-u, DEPURTAT treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;
 • g) pravo na prigovor (čl. 21) može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba
 • h) pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem (čl. 22), zahtijeva:
 • Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi: automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita - ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.
 • Morate također znati da možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka DEPURTATA na e-mail adresu info@samocipele.hr. Uvjeravamo vas da ćemo poduzeti sve napore kako bismo promptno odgovorili na vaše zahtjeve te vam pružili potrebne detalje.
 • Nadalje, obavještavamo vas da imate pravo podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu.-----------
 • Kako biste podnijeli zahtjev za ispunjenje bilo kojeg prava koje je gore opisano, možete poslati e-mail na info@samocipele.hr te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na: (i) ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim Zakonom br.190/2018 o sprovođenju mjera za izvršenje Pravila(EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća iz 26 travnja 2016 zakona o zaštiti osoba vezano za obradu ličnih podataka i slobodnog kruženja podataka i ukidanja Direktive 95/46/CE kao i Pravilnika EZ 679/2016, u mogućnosti izvršenja svih ovih napomjenutih mjera i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni; (ii) pseudonimizaciju osobnih podataka, (iii) obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima; i (iv) zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade. Kao Voditelj obrade vas želimo obavijestiti da ćemo odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupili ispuni.

 

7. Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na www.samocipele.hr.

 • Cookie je kodirana tekstualna datoteka (eng. File) male veličine koji šalje server putem web pretraživača prilikom posjete te ga zatim web pretraživač vraća neizmijenjenog natrag prilikom svake sljedeće posjete tome serveru. Cookie se sprema nakon zahtjeva poslanog browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama sa čvrstog diska korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja korisnika; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari korisnika i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Te datoteke omogućavaju prepoznavanje terminala korisnika i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima korisnika. Kolačići osiguravaju korisnicima ugodno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore DEPURTATA da ponude korisnicima ugodne usluge kao što su na primjer omiljeni aspekti po pitanju online privatnosti te povijesni pregled košarice za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan korisnik može koristiti www.samocipele.hr, pospješujuči poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.
 • DEPURTAT koristi dvije vrste kolačića: per session i fiksne (privremene datotekei koji ostaju u terminalu korisnika sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije/web browsera). Fiksne datoteke ostaju u terminalu korisnika jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ručno ne izbriše. Kolačići koje koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja korisnika web stranice, predmetom su Politike povjerljivosti.
 • Jedan posjet na www.samocipele.hr može plasirati: kolačiće koji utječu na performanse sitea, kolačiće za analizu posjetitelja, kolačiće za geotargetting, kolačiće za registriranje, kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.
 • Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni samo kako bi olakšali određene funkcionalnosti za korisnika te su kriptirani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Samo jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranivanje kolačića na računalo. Takva podešavanja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira pretraživač ili da korisnik bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja pretraživača. Ograničavanje uporabe kolačića može uskratiti određene funkcionalnosti stranice www.samocipele.hr. Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja pretraživanja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog korisnika. Odbijanje ili deaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; deaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup korisnika najraširenijim i najčešće korištenim stranicama među kojima su Youtube, Gmail, Yahoo i drugi.
 • Primjeri načina korištenja kolačića:
  • Prilagođavanje sadržaja i usluga sklonostima korisnika – kategorije proizvoda i usluga.
  • Pristup prilagođen interesima korisnika – pamćenje pristupnih lozinki.
  • Pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funkcije sigurnog traženja/safe search).
  • Mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja prikazuje i način na koji korisnik dolazi do web stranice (na primjer, putem tražilice, direktno, putem drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovake vrste analize kako bi poboljšale stranice, a u korist korisnika.
 • Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost
 • Kolačići NISU virusi i koriste obični tekstualni format; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. To iz razloga što se kolačići mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja korisnika, toliko na nekoj određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brisanja/skeniranja.
 • Pretraživači imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja kolačića, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je korisnik posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korisnika, preporuča se upoznavanje s eventualnim problemima koje mogu prouzročiti kolačići, jer se preko njih konstantno šalju u oba smjera informacije između pretraživača i web stanice te ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže kolačići mogu biti uhvaćene. Do navedenoga može doći kada se pretraživač spaja na server koristeći nezaštićenu mrežu (na primjer otvorenu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere. Vrlo je važno da Korisnik odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih podataka i:
  • Prilagodi podešavanja pretraživača što se tiče kolačića kako bi odražavali željenu razinu sigurnosti korištenja kolačića.
  • Da podesi duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.
  • Da uzme u obzir podešavanje pretraživača kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori pretraživač. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.
  • Da instalira i konstantno ažurira antispyware aplikacije.
 • Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način se sprječava pretraživač da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti njegovu ranjivost ili skinuti opasan software. Preporuča se konstantno ažuriranje pretraživača, jer veliki broj napada koji se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih pretraživača. Svi noviji pretraživači pružaju mogućnost promjene podešavanja Kolačića. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „postavke” pretraživača.

8. Plaćanje karticama


 • U slučaju kada se Klijent odluči za online plaćanje karticom za protuvrijednost narudžbi, ugovora i / ili više ugovora, odobrenje i vraćanje na plaćanje transakcije za prihvaćanje kartice ostvaruje se isključivo pretko trgovačkog društva STRIPE  putem integriranog rješenja;STRIPE  isporučuje DEPURTATU softverska rješenja za olakšanje elektroničke trgovine odnosno usluge plaćanja, upravljanje plaćanjima i zaštitu od prijevare. Prihvaćene su sve vrste kartica koje su izdale hrvatske i strane banke sa znakom Visa, MasterCard, American Express, Diners, Discover, Maestro pod uvjetom da su ih banke aktivirale za online plaćanje. Druge metode plaćanja su bankovni transfer ili plaćanje prilikom dostave. DEPURTAT ne zahtijeva i ne pohranjuje nikakve informacije o kartici i/ili bankovnim karticama Klijenta, jer su iste direktno procesuirane na serverima dobavljača usluga za online plaćanje.