Pomoć

 

GARANCIJA NA PROIZVODIMA

Ponuđena garancija ne utječe na prava potrošača predviđena Zakonom br. 449/2003 i GO br. 21/1992.

Garancijiski uvjeti i pravila:


a. Zastupke, njihovu prirodu i uzroke utvrđuje predstavnik prodavatelja s radnog mjesta na kojem je proizvod kupljen.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka, zamjenu proizvoda za koje njihov popravak nije moguć, odnosno povrat ekvivalentne vrijednosti kupljenih proizvoda u slučaju da mjere popravka ili zamjene nisu moguće (u navedenom redoslijedu) vrši prodajna jedinica. 

b.   Garancija gubi valjanost u slučaju:

 - upotreba / ugradnja netočna / neispravna / nije u skladu s uputama za uporabu / uporabu / održavanje isporučenim s proizvodom;

 - zloupotreba - smatra se zloupotrebom i promjenom odredišta proizvoda

 - u slučaju neovlaštenih intervencija;

 - gubitak ili oštećenje garantnog lista.

c. Prilikom traženja pravnih rešijenja za proizvod u garantnom roku, prezentirano je sljedeće:

 - originalni garantni list;

 - fiskalni račun i račun ili nalog za plaćanje (ako je primjenjivo), u kopiji.

Gubitak garancijonog lista i dokumenata o kupnji dovodi do gubitka garancije.

d.Na zahtjev za jamstvo, proizvod mora biti prezentiran sa svom dodatnom opremom i, koliko god je to moguće, u originalnom pakiranju (bez obaveznog uvjeta).

Otklanjanje nedostataka prema garantnom listu i važećem zakonodavstvu izvršit će se u roku od 15 dana od dana utvrđivanja od strane predstavnika prodavatelja.

Garancija se daje u skladu sa Zakonom br. 499/2003 o prodaji proizvoda i s njima povezanih garancija, s naknadnim izmjenama i dopunama, te Pravilnikom Vlade br. 21/1992 o zaštiti potrošača, s naknadnim izmjenama i dopunama.